روش های مختلف طبخ ماهی قزل آلا

 

پیش از طبخ ماهی، لازم است که اسکلت ماهی را از گوشت آن جدا نماییم. جهت تسهیل جدا نمودن اسکلت و استخوان های ماهی، پس از پاک کردن، ماهی را از شکم برش زده و روی تخته پهن نمایید. با قسمت پهن چاقو، از پشت روی بدنه ماهی فشار آورده و سپس ماهی را برگردانید و اسکلت ماهی را همراه با استخوان های آن به راحتی جدا نمایید. احتیاط شود که گوشت ماهی تکه تکه نشود.