فیله ماهی بدون سر و دم

ماهی تازه بوسیله دستگاه فیله کن سرو دم زده می شود، محوطه بطنی خالی شده، سایز بندی گردیده و استخوان گیری می شود، سپس با توجه به سفارش مشتری که فیله بدون پوست یا با پوست سفارش داده است در صورت نیاز پوست گیری گردیده و در بسته های 5 و 10 کیلوگرمی یا وکیوم شده مطابق سفارش بسته بندی گردیده و جهت انجماد سریع به تونل و سپس جهت نگهداری به سردخانه منتقل می گردد.

ماهی شکم زده فاقد سر و دم:
این پس از شکم زنی و تخلیه امهاء و احشاء، بوسیله دستگاه برش سر و دم ماهی قطع شده و در بسته های 5 و 10کیلوگرم و یا وکیوم شده در بازه سایزهای مورد درخواست مشتری بسته بندی و منجمد می گردد.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت پازن محفوظ است