ماهی تازه یا ماهی فریز شده؟

 

ماهی های یخ زده اکثرا بلافاصله پس از صید و در قایق فریز می شوند. این ماهی ها پس از یخ زدایی هنوز خواص خود را حفظ کرده و خوبند. ماهی تازه ای که هرگز فریز نشده باشد، ممکن است تا رسیدن به دست مصرف کننده چند روزی در قایق مانده باشد. و بعضی از ماهی های تازه ممکن است قبلا فریز شده و موقع فروش و به دور از چشم خریدار یخ زدایی شده و بعنوان ماهی تازه عرضه شوند.

ممکن است در ابتدا ماهی صید شده دارای کیفیت بسیار بالایی باشد و لی با احتساب مدت زمان انتقال آن به بازار (اکثر مزارع کیلومتر ها دورتر از بازار های عرضه کننده می باشند) و همچنین زمان نگهداری آن در بازار این کیفیت به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. در ایران در اکثر بازار های فروش ماهی تازه میتوان مشاهده کرد که ماهی همراه با یخ نگهداری می شود که در نگاه اول ممکن است خریدار اطمینان از کیفیت آن پیدا کند ولی اگر جزئی تر بنگریم میبینیم رعایت نکردن چرخه سرما ممکن است موجب ایجاد فساد در ماهی گردد. بهترین دمای نگهداری ماهی تازه در یخ 4 الی 0 درجه سانتیگراد می باشد که اکثر موارد در بازار های فروش ماهی این مورد رعایت نمی شود و ماهی که فرد از بازار خریداری میکند شاید از نظر ظاهر دارای کیفیت مناسبی باشد و لی با توجه به شرایط نگهداری در حال خود فسادی می باشد.

با توجه به موارد بالا بهتر است دقت کنیم که ماهی که بعد از صید فراوری شده و با روش های جدید انجماد منجمد شود از نظر کیفیت، تازگی و بهداشتی بسیار مناسب تر از ماهیان تازه موجود در بازار می باشد زیرا تمامی اسید های چرب و دیگر مواد موجود در آن بدون اکسیداسیون به صورت منجمد موجود می باشد. شرکت پازن تاراز با برند طعمی نو از بهترین مزارع سردابی کشور ماهی را تهیه کرده و بلافاصله و در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از صید وارد چرخه فراوری و انجماد سریع مینماید.

این سرعت عمل و این دقت موجب میشود که ماهیان فراوری شده در شرکت بسته بندی پازن تاراز با برند طعمی نو دارای بهترین و بالاترین کیفیت در بین تمامی کارخانجات بسته بندی ماهی را دارا باشد.